Nowe trendy w diagnozie

specyficznych zaburzeń uczenia się:

dysleksja i zaburzenie językowe SLI

Warszawa, 25-26 listopada 2014 r.

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje konferencję pt. Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenie językowe SLI. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2014 roku w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria przy ul. Królewskiej 11. Organizatorem konferencji jest Instytut Badań Edukacyjnych.

Celem konferencji jest zapoznanie polskich specjalistów z nowym podejściem do diagnozy dwojakiego rodzaju zaburzeń uczenia się. Pierwsze z nich to zaburzenia związane z nauką czytania i pisania, czyli dysleksja rozwojowa, stanowi poważne wyzwanie edukacyjne dla co najmniej 10% uczniów na różnych etapach edukacyjnych. Wczesne wykrywanie tego zaburzenia znacznie zwiększa efekty działań profilaktycznych i terapeutycznych. Drugie, zaburzenie występujące u 7% populacji, dotyczy języka mówionego. Jest to nieznane dotąd szerzej w Polsce, specyficzne zaburzenie językowe (Specific Language Impairment SLI), które bardzo poważnie zmniejsza szanse edukacyjne dotkniętych nim dzieci. Dzięki udziałowi wybitnych specjalistów zagranicznych, którzy wygłoszą referaty plenarne, będzie możliwe zapoznanie się z rozwiązaniami systemowymi stosowanymi w innych krajach.

Na konferencji zaprezentujemy nowe narzędzia diagnostyczne dotyczące obu zaburzeń przygotowane w ostatnich latach przez Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia Instytutu Badań Edukacyjnych. Do diagnozowania dysleksji i jej ryzyka służyć będą nowoczesne baterie testów do oceny czytania, pisania i funkcji fonologicznych u dzieci na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego i klasy pierwszej. Z kolei Test Rozwoju Językowego jest pierwszym profesjonalnym testem umożliwiającym diagnozę SLI u dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Prezentowane na konferencji narzędzia są normalizowane na reprezentatywnej próbie dzieci polskich.

Instytut Badań Edukacyjnych
Organizator konferencji