Nowe trendy w diagnozie

specyficznych zaburzeń uczenia się:

dysleksja i zaburzenie językowe SLI

Warszawa, 25-26 listopada 2014 r.

Materiały Promocyjno - Informacyjne


Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

SLI –specyficzne zaburzenie językowe.

Dysleksja Broszura

 

Katarzyna M. Bogdanowicz
Grażyna Krasowicz-Kupis
Dorota Kwiatkowska
Katarzyna Wiejak
Alicja Weremiuk

SLI Broszura

 

Ewa Czaplewska
Magdalena Kochańska
Agnieszka Maryniak
Ewa Haman
Magdalena Smoczyńska


Nowe narzędzia
do diagnozy zaburzeń uczenia się

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I

Nowe narzędzia do diagnozy zaburzeń uczenia się - broszura

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

 

Grażyna Krasowicz-Kupis
Katarzyna Wiejak
Katarzyna Gruszczyńska

Materiały audio-video


Podsumowanie konferencji

 

Podsumowanie warsztatów Dysleksja

 

Podsumowanie warsztatów SLI

 
 

Prezentacje i materiały audio-video
pierwszy dzień konferencji 25.11.2014


Joanna Wrona
Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

James Law
Ciągłość i zmiana w rozwoju języka mówionego: wnioski dla planowania interwencji


Angela Fawcett
Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się
 
 

Grażyna Krasowicz-Kupis
Joanna Stańczak
Standardy diagnozowania zaburzeń uczenia się na przykładzie dysleksji rozwojowej
 
 
dr hab. Magdalena Smoczyńska
Relacje opóźnionego rozwoju mowy,
specyficznego zaburzenia językowego
i dysleksji w świetle polskich badań podłużnych
 
 

Agnieszka Maryniak
Dziecko z SLI w szkole - diagnoza i postępowanie
 
 

Prezentacje
drugi dzień konferencji 26.11.2014


Wczesna diagnoza specyficznych zaburzeń czytania i pisania
 
   

Bateria Testów Czytania IBE
 
 

Bateria Testów Fonologicznych IBE
 
   

BATERIA TESTÓW PISANIA IBE
Diagnoza umiejętności pisania na progu szkoły